O nama

KISIKANA d.o.o.

 

Članica SOL-INA grupe

SOL – Societa Ossigeno Liquido

Grupacija SOL – Societa Ossigeno Liquido sa sjedištem u Monzi djeluje već 70 godina u djelatnostima proizvodnje, distribucije i prodaje svih vrsta tehničkih, medicinskih i specijalnih plinova. Ova multinacionalna kompanija danas djeluje u cijeloj Europi preko svojih podružnica u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Albaniji, Makedoniji, i Bugarskoj, s posebnim naglaskom na Alpe-Adria regiju koja obuhvaća Italiju, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku.

 

 

Kisikana d.o.o. Sisak

 

Postrojenje za separaciju zraka je prvi put pušteno u rad 1963. godine s ciljem zadovoljavanja internih potreba Željezare Sisak. Najveći dio opreme datira iz 1975. godine kada je nabavljena nova, moderna oprema. Postrojenje je naknadno dograđivano i neprekidno modernizirano od tada do danas.

Kisikana je izdvojena iz sastava Željezare 1997. godine i ulazi u sastav INA – Grupe. Godine 1999. partneri SOL S.p.A. Monza i INA d.d. Zagreb, osnivaju je zajedničko poduzeće SOL-INA za proizvodnju i distribuciju tehničkih, medicinskih i laboratorijskih plinova.

 

SOL-INA d.o.o.

 

Poduzeće djeluje od 1999. godine i ujedinjuje Kisikanu d.o.o. Sisak i UTP - Uljanik tehnički plinovi Pula.

 

SOL-INA ima centre u:

 

1. Sisku (Kisikana d.o.o., proizvodnja kisika, dušika i argona u tekućoj i plinovitoj fazi, punjenje boca stlačenim plinom, distribucijski centar)
2. Puli (UTP d.o.o., proizvodnja acetilena, punjenje boca stlačenim i rastvorenim plinom, distribucijski centar)
3. Zagrebu (poslovnica UTP-a u Buzinu sa distribucijskim centrom za tekuće, stlačene i rastvorene plinove)


Osim plinova iz vlastite proizvodnje, ova grupacija distribuira i sve plinove iz proizvodnog programa SOL grupe.

Udruživanjem znanja, proizvodnih kapaciteta i opreme stvorena je zaokružena cjelina u proizvodnji i distribuciji svih plinova u tekućoj i plinovitoj fazi na području Hrvatske i jugoistočne Europe.


KISIKANA d.o.o.
Braće Kavurić 12, 44 000 Sisak
OIB: 89918012674
Matični broj: 1311999
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080168916
Temeljni kapital:
28.721.300,00 kn, uplaćen u cijelosti
Uprava: Zvonimir Šujević, direktor
IBAN: HR8723600001101469597